Máirtín Ó Cadhain

Do chéad fáilte!

Bliain an Chadhnaigh 2020
Seoladh Léachtaí Uí Chadhain 1980–2020
chun dáta: 9ú Mí na Nollag 2020
ábhar nua
chun dáta: 20ú Mí na Samhna 2020
Foclóir Mháirtín Uí Chadhain
tionscadal de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann
chun dáta: 28ú Mí Deireadh Fómhair 2020
tiomsú airgid
chun dáta: 18ú Mí Deireadh Fómhair 2020

cothrom leathchéad bliain
ó cailleadh Máirtín Ó Cadhain
18ú Mí Deireadh Fómhair 2020

Máirtín Ó Cadhain

Fáilte romhat chuig láithreán Gréasáin Iontaobhas Uí Chadhain.

Ar an láithreán seo gheobhaidh tú eolas agus ábhar faoin mórscríbhneoir Gaeilge, Máirtín Ó Cadhain (1906–1970). Tá idir eolas beathaisnéise agus eolas faoi ghníomhaíocht pholaitiúil an Chadhnaigh le fáil anseo, mar aon le cur síos ar a shaothar litríochta, ailt acadúla a scríobh saineolaithe éagsúla, léirmheasanna san áireamh.

Tá roinnt gearrthóg fuaime agus físeán ar fáil anseo de chainteanna is agallaimh faoi, nó leis, an scríbhneoir is a chuid oibre. Tógadh iad seo ó chláir éagsúla raidió nó teilifíse, agus ó scannáin. Beifear ag cur leis an ábhar seo de réir mar a bhaileofar tuilleadh bunábhair.

Ba é Iontaobhas Uí Chadhain a thiomsaigh ábhar an láithreáin seo agus a réitigh an téacs beathaisnéiseach agus mínitheach.

Bliain an Chadhnaigh 2020

Portráid den gCadhnach, a choimisiúnaigh Seán Ó hÉigeartaigh, Sáirséal agus Dill, don leabhar Cois Caoláire

Clár imeachtaí in 2020 le 50 Bliain ó bhás Mháirtín Uí Chadhain a aithint.

Ar an 18ú Deireadh Fómhair, 1970 is ea a cailleadh an Cadhnach. Chun a bhás anabaí a chomóradh, beidh scata imeachtaí éagsúla á n‑eagrú ag eagraíochtaí agus institiúidí éagsúla i rith na bliana seo, ag tosú le Ceiliúradh ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain mar chuid de shiompóisiam i gColáiste Lehman, Nua-Eabhrac ar 22 Feabhra 2020.

Réitíodh an liosta seo leanas imeachtaí i gcomhar le COMHAR agus Cló Iar‑Chonnacht. Cuirfear breis eolais, breis imeachtaí agus dátaí cruinne leis an liosta de réir a chéile.

Earrach 2020

Déardaoin 20 Feabhra ag 8.00in
Cré na Cille
An leagan scannáin, á thaispeáint (á eagrú ag Club Scannán an Phiarsaigh).
Ar siúl san Ireland Institute for Historical and Cultural Studies, 27 Sráid an Phiarsaigh, BÁC 2.
Cead isteach saor in aisce.
Satharn 22 Feabhra
LehmanGaeilge 2020
Ar siúl i gColáiste Lehman, Nua Eabhrac, SAM.
Tá tuilleadh faisnéise ar láithreán LehmanGaeilge.

Samhradh 2020

Tá sceideal imeachtaí uile an chuid eile d’2020 curtha as riocht de dheasca an víris chorónaigh. Coinnigh súil ar an leathanach seo leis an scéal is deireannaí a fháil.

Aoine 8 Bealtaine
In agallamh íogair le dhá litríocht Ghaelacha
Ar siúl in Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath, Éire.
Collóiciam in ómós do shaothar scolártha Mháire Ní Annracháin.
Curtha siar go dtí earrach 2021.
Aoine 15 Bealtaine
Máirtín Ó Cadhain 2020
Ar siúl i Mol an tSeomra Fhada, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.
Curtha siar go dtí 19 Samhain 2020.

Fómhar 2020

Aoine 18 Meán Fómhair
Gearrscéalta Mháirtín Uí Chadhain
Seimineár idirnáisiúnta ar líne.
Á eagrú ag Cló Iar‑Chonnacht agus Ollscoil na hÉireann Gaillimh.
Ar fáil ar YouTube 🔗
Satharn 17 Deireadh Fómhair
2050: Éire gan Ghaeltacht?
Seimineár Lae (á eagrú ag Iontaobhas Uí Chadhain).
Ar siúl sa Spidéal.
Curtha siar go 2021.
Domhnach 18 Deireadh Fómhair
Cothrom an lae leathchéad bliain ó shin a cailleadh an Cadhnach.
1. Ciorcal Léitheoireachta
Gach re Domhnach ag 19.30.
Plé ar shaothar as Máirtín Ó Cadhain: Rogha Scéalta.
‘An Taoille Tuile’ an chéad scéal a phléifear.
Ar siúl ar líne (Zoom).
Tuilleadh eolais: optchoisfharraige@nullgmail.com.
Ní mór clárú roimh ré.
Ag dul ar aghaidh.
2. Ócáid chomórtha bhás an Chadhnaigh
Á eagrú ag Iontaobhas Uí Chadhain.
Ar siúl sa Spidéal.
Curtha siar go 2021.
Mí Deireadh Fómhair
Foclóir Mháirtín Uí Chadhain
Cuid d’Fhoclóir Stairiúil na Gaeilge
Ar siúl in Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath.
Níl athrú air seo faoi láthair.

Geimhreadh 2020

12ú Mí na Samhna
Léacht Uí Chadhain 2020
Á eagrú ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.
Ar siúl ar líne.
7.00 i.n. ar Zoom.
https://ucd-ie.zoom.us/j/86431721432.
Ag dul ar aghaidh.
16ú Mí na Samhna
Craoladh Cré na Cille.
Tá leagan raidió de Cré na Cille, a taifeadadh i 1973, le craoladh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta mar chuid de ‘Bhliain an Chadhnaigh 2020’, comóradh caoga bliain ó bhásaigh an Cadhnach.
Beidh an dráma le cloisteáil gach Luan agus Máirt ó 2.05 in go 3 in go dtí deireadh na bliana, ag tosú ar an 16 Samhain.
Is é an file agus an scríbhneoir Johnny Chóil Mhaidhc Ó Coisdealbha a chóirigh an leagan raidió agus ba é Maidhc P. Ó Conaola a léirigh an dráma.
Cúig dhuine is fiche uile a ghlac páirt sa dráma — Winnie Mhaitias Uí Dhuilearga, Bríd Ní Choisdealbha, Tom Sailí Ó Flaithearta, Máire Pheter Uí Dhroighneáin, Tomás Ó Conaire, Mícheál Mac Con Iomaire, Tomás Ó Mainnín, Diarmuid Mac an Adhastair, Joe Steve Ó Neachtain agus an file Máirtín Ó Díreáin, a bhí i bpáirt Stoc na Cille don dara leath den tsraith, ina measc.
Ag dul ar aghaidh.
20ú Mí na Samhna
Comhdháil Mháirtín Uí Chadhain 2020.
Comhdháil lae ar líne
Roinn na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide.
Ceiliúradh is comóradh ar shaol is ar shaothar Mháirtín Uí Chadhain leathchéad bliain tar éis a bháis.
Fáilte roimh chách.
Is féidir clárú anois.
Tá gach eolas ar fáil ar láithreán na Roinne féin.
Ag dul ar aghaidh.
Mí na Samhna
Seoladh Léachtaí Uí Chadhain 1980–2020.
Cló Léann na Gaeilge.
Seolfaidh an tOllamh Comhlach Meidhbhín Ní Úrdail, Ceann na Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, an saothar úr iomráiteach, Léachtaí Uí Chadhain 1980–2020 (eag. Mac Amhlaigh ⁊ Mac Giolla Léith).
Curtha siar go Dé hAoine, 15 Eanáir 2021 ar 1in.