2020: Bliain an Chadhnaigh

Portráid den gCadhnach, a choimisiúnaigh Seán Ó hÉigeartaigh, Sáirséal agus Dill, don leabhar Cois Caoláire

Ar an leathanach seo tá an clár de na himeachtaí a eagraíodh in 2020 le 50 Bliain ó bhás Mháirtín Uí Chadhain a aithint. B’éigean roinnt acu seo a chur siar de dheasca an víris chorónaigh ach chuaigh an chuid is mó acu ar aghaidh ar líne sa deireadh; i rith 2020 nó i dtosach 2021.

Ar an 18ú Deireadh Fómhair, 1970 is ea a cailleadh an Cadhnach. Chun a bhás anabaí a chomóradh, d’eagraigh eagraíochtaí agus institiúidí éagsúla imeachtaí éagsúla, ag tosú le Ceiliúradh ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain mar chuid de shiompóisiam i gColáiste Lehman, Nua-Eabhrac ar 22 Feabhra 2020.

Réitíodh an liosta seo leanas imeachtaí i gcomhar le COMHAR agus Cló Iar‑Chonnacht.

Earrach 2020

Déardaoin 20 Feabhra ag 8.00in
Cré na Cille
An leagan scannáin, á thaispeáint (á eagrú ag Club Scannán an Phiarsaigh).
Ar siúl san Ireland Institute for Historical and Cultural Studies, 27 Sráid an Phiarsaigh, BÁC 2.
Cead isteach saor in aisce.
Satharn 22 Feabhra
LehmanGaeilge 2020
Ar siúl i gColáiste Lehman, Nua Eabhrac, SAM.
Tá tuilleadh faisnéise ar láithreán LehmanGaeilge.

Samhradh 2020

Cuireadh sceideal imeachtaí uile an chuid eile de 2020 as riocht de dheasca an víris chorónaigh.

Aoine 8 Bealtaine
In agallamh íogair le dhá litríocht Ghaelacha
Ar siúl in Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath, Éire.
Collóiciam in ómós do shaothar scolártha Mháire Ní Annracháin.
Curtha ar ceal.
Aoine 15 Bealtaine
Comhdháil Mháirtín Uí Chadhain 2020
Ar siúl i Mol an tSeomra Fhada, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.
Chuaigh sé seo ar aghaidh ar 20 Samhain 2020 ↓

Fómhar 2020

Aoine 18 Meán Fómhair
Gearrscéalta Mháirtín Uí Chadhain
Seimineár idirnáisiúnta ar líne.
Á eagrú ag Cló Iar‑Chonnacht agus Ollscoil na hÉireann Gaillimh.
Ar fáil ar YouTube 🔗
Satharn 17 Deireadh Fómhair
2050: Éire gan Ghaeltacht?
Seimineár Lae (á eagrú ag Iontaobhas Uí Chadhain).
Ar siúl sa Spidéal.
Curtha siar go 2022.
Domhnach 18 Deireadh Fómhair
Cothrom an lae leathchéad bliain ó shin a cailleadh an Cadhnach.
1. Uaigh an Chadhnaigh
I Reilig Chnocán Iaróim, Crois Araild, Baile Átha Cliath 6.
Tugadh caint ómóis faoin gCadhnach.
Leagadh bláthfhleasc ar a uaigh.
Léadh trí ghearrscéal dá chuid.
Chuaigh sé seo ar aghaidh.
2. Ciorcal Léitheoireachta
Gach re Domhnach ag 19.30.
Plé ar shaothar as Máirtín Ó Cadhain: Rogha Scéalta.
‘An Taoille Tuile’ an chéad scéal a phléifear.
Ar siúl ar líne (Zoom).
Tuilleadh eolais: optchoisfharraige@nullgmail.com.
Ní mór clárú roimh ré.
Chuaigh sé seo ar aghaidh.
Beidh an dara sraith ag tosú i bhfómhar 2021.
Mí Deireadh Fómhair
Foclóir Mháirtín Uí Chadhain
Cuid d’Fhoclóir Stairiúil na Gaeilge
Ar siúl in Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath.
Chuaigh sé seo ar aghaidh.

Geimhreadh 2020

12ú Mí na Samhna
Léacht Uí Chadhain 2020
Á eagrú ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.
Ar siúl ar líne.
7.00 i.n. ar Zoom.
Ar fáil ar YouTube 🔗
16ú Mí na Samhna
Craoladh Cré na Cille.
Tá leagan raidió de Cré na Cille, a taifeadadh i 1973, le craoladh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta mar chuid de ‘Bhliain an Chadhnaigh 2020’, comóradh caoga bliain ó bhásaigh an Cadhnach.
Beidh an dráma le cloisteáil gach Luan agus Máirt ó 2.05 in go 3 in go dtí deireadh na bliana, ag tosú ar an 16 Samhain.
Is é an file agus an scríbhneoir Johnny Chóil Mhaidhc Ó Coisdealbha a chóirigh an leagan raidió agus ba é Maidhc P. Ó Conaola a léirigh an dráma.
Cúig dhuine is fiche uile a ghlac páirt sa dráma — Winnie Mhaitias Uí Dhuilearga, Bríd Ní Choisdealbha, Tom Sailí Ó Flaithearta, Máire Pheter Uí Dhroighneáin, Tomás Ó Conaire, Mícheál Mac Con Iomaire, Tomás Ó Mainnín, Diarmuid Mac an Adhastair, Joe Steve Ó Neachtain agus an file Máirtín Ó Díreáin, a bhí i bpáirt Stoc na Cille don dara leath den tsraith, ina measc.
Chuaigh sé seo ar aghaidh.
20ú Mí na Samhna
Comhdháil Mháirtín Uí Chadhain 2020.
Comhdháil lae ar líne
Roinn na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide.
Ceiliúradh is comóradh ar shaol is ar shaothar Mháirtín Uí Chadhain leathchéad bliain tar éis a bháis.
Fáilte roimh chách.
Tá gach eolas ar fáil ar láithreán na Roinne féin.
Ar fáil ar YouTube 🔗
Mí na Samhna
Seoladh Léachtaí Uí Chadhain 1980–2020.
Cló Léann na Gaeilge.
Seolfaidh an tOllamh Comhlach Meidhbhín Ní Úrdail, Ceann na Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, an saothar úr iomráiteach, Léachtaí Uí Chadhain 1980–2020 (eag. Mac Amhlaigh ⁊ Mac Giolla Léith).
Chuaigh sé seo ar aghaidh ar 15ú Eanáir 2021 ar 1in.
Ar fáil ar YouTube 🔗