Cairde Iontaobhas Uí Chadhain

Iad sin a thug cead dúinn a n‑ainmneacha a fhoilsiú go poiblí atá luaite ar na liostaí seo a leanas.

Thug daoine/eagraíochtaí eile síntiúis dúinn ar bhonn príobháideach agus glacann muid buíochas ó chroí leo sin freisin. Thug cúpla bronntóir síntiúis dúinn gan a n‑ainm a lua, agus buíochas mór leo sin chomh maith. Cairde sibh uile!

Cairde Cléibh

Daoine agus eagraíochtaí a thug €5,000 ar a laghad.

Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.
Cumann Forbartha Chois Fharraige
Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

Mór-Chairde

Daoine agus eagraíochtaí a thug €1,000 ar a laghad.

Bríd Cooley
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Tarlach ⁊ Áine de Blácam
Inis Meáin, Árainn.
Bernadette Ní Chadhain ⁊ Ailín Bregazzi
Cluain Tairbh, Baile Átha Cliath 3.
Colm Ó Cadhain
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Seán Ó Cadhain
Ráth Eanaigh, Baile Átha Cliath 5.
Siobhán Uí Chadhain
Ráth Eanaigh, Baile Átha Cliath 5.
Brian Ó Cléirigh
Loch Garman, Co. Loch Garman.
Ruairí Ó hUiginn
An Charraig Dhubh, Co. Átha Cliath.

Cairde Dílse

Daoine agus eagraíochtaí a thug €500 ar a laghad.

Cáit Ní Chadhain
Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Claith 7.
Fidelma Ní Ghallchobhair
Raghnallach, Baile Átha Cliath 6.
Míċeál Ó Loċlainn ⁊ Máire Ní Neachtain
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
UCD
Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, Belfield, Baile Átha Cliath 4.
Máire Uí Laoi
Indreabhán, Co. na Gaillimhe

Cairde Gael

Daoine agus eagraíochtaí a thug €100 ar a laghad.

Aisteoirí Bulfin
Baile Átha Cliath.
Máire ⁊ Pádraic Breathnach
Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
Micheál Briody
Helsinki, An Fhionlainn.
Pádraic de Bhaldraithe
Leitir Mealláin, Co. na Gaillimhe.
Ann Burnell ⁊ Brian Spring
Ollscoil Mhá Nuad, Co. Chill Dara.
Aodhán ⁊ Bridie Mac Cormaic
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Anne Mc Quillan
Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.
Muintir Mhic Dhonncha agus Uí Dhubhda
Ráth Cairn, Co. na Mí.
Eilís Ní Anluain
UCD, Baile Átha Cliath.
Paula Ní Shlatara
Raghnallach, Baile Átha Cliath 6.
An tOllamh Meidhbhín Ní Úrdail
Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath 16.
Seán Ó hAodha
Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
Máirtín Ó Cadhain
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Seán Ó Cionfhaola
Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
Éamonn Ó Cíosáin
Leamhcán, Co. Átha Cliath.
Máirtín Ó Cléirigh
Baile Átha Cliath.
Mac Dara Ó Curraidhín
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Cormac Ó Gráda
Baile Átha Cliath.
An tOllamh Cathal Ó Háinle
Port Mearnóg, Co. Átha Cliath.
Éamonn Ó hÓgáin
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.
Ruaidhrí Ó Tuairisc
Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
Bríd Ní Chadhain
Teach Mealóg, Baile Átha Cliath.
Caitríona Ní Chadhain
Domhnach Cearna, Baile Átha Cliath.
Máire Ní Chadhain
Marino, Baile Átha Cliath.
Seosaimhín Ní Chadhain
Marino, Baile Átha Cliath.
Síle Ní Mhurchú
An Loch, Corcaigh.
Ciarán Ó Duilearga
An Bhruiséil, An Bheilg.
Éabha Rosenstock
Gleann na gCaorach, Co. Bhaile Átha Cliath.
Dearbhaill Standún ⁊ Charlie Troy
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Donal Standún
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Lisa Uí Choistealbha
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Treasa Uí Lorcáin
Ros an Mhíl, Co. na Gaillimhe.
Neilí Uí Neachtain
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.

Cairde Eile

Daoine agus eagraíochtaí a thug suas le €100.

Róisín Adams
Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
Colm Connor
Loch Garman, Co. Loch Garman.
Beairtle Ó Conaire
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Páid Ó Donnchú
Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.
Tomás Ó hÍde
An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Cara anaithnid
??? ??? ??? …