Categories
Ábhar i nGaeilge Liostaí Léitheoireachta

Clár saothair de shaothair thánaisteacha ar scríbhinní Mháirtín Uí Chadhain

Le Lee Vahey.

Léim go: A go E | F go J | K go L | M go N | Ó go O | P go T | U go Z

 • An Stróinséar, 1955. ‘An Chaint sa tSráidbhaile’. Comhar, 14(10), 28–30.
 • Bairéad, T. 1973. ‘Réamhrá’. As an nGéibheann: Litreacha chuig Tomás Bairéad. Baile Átha Cliath: Sáirséal agus Dill, 9–42.
 • Bammesberger, A. 1984. A Handbook of Irish: Twentieth-Century Irish Prose. Iml. 3. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
 • Baumgarten, R. 1978. ‘Máirtín Ó Cadhain agus Speach na Ciclipéide’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 3. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 108–111.
 • Bean Uí Dheoráin, N. 1971. ‘Ó Cadhain: Fear Riaracháin’. Comhar, 30(10), 27–27.
 • Bender, J. 2017. Latin Labyrinths, Celtic Knots: Modernism and the Dead in Irish and Latin American Literature. Ph.D. Ph.D., The University of Iowa.
 • Boyd, M. 2017. ‘Gast! A Breton moment in Cré na Cille , and why it matters’. Irish Studies Review, 25(4), 444–453.
 • Breathnach, P. 1996. ‘Aiste: An Tionchar a Bhí ag Ó Cadhain orm’. Comhar, 55(12), 21–24.
 • Briody, M. 2009. ‘Is Fearr an tAighneas ná an tUaignes: Máirtín Ó Cadhain agus Bailiú an Bhéaloidis’. In: Ó hUiginn, R. & Mac Cóil, L. (eagí.) Bliainiris 9. Ráth Chairn, An Mhí: Carbad, 7–49.
 • Byrne, E. 2018. ‘“Éistear le mo ghlór!”: Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille and Postcolonial Modernisms’. Irish Studies Review, 26(3), 335–346.
 • Cleary, J. 2002. Literature, Partition and the Nation-State: Culture and Conflict in Ireland, Israel, and Palestine. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Coilféir, M. 2013. ‘What’s Funny?’. Léirmheas ar An Greann sa Ghaeilge arna chur in eagar ag Malachy Ó Néill agus Regina Uí Chollatáin. Dublin Review of Books, 40.
 • Coilféir, M. 2015. ‘Aiseag Beatha do Lucht na Cille’. Léirmheas ar The Dirty Dust / Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain arna aistriú ag Alan Titley. Comhar, 75(5), 27–29.
 • Coilféir, M. 2016a. ‘“Cold, Mocking, Unmerciful?”: Rabelaisianism in Irish Literature’. American Journal of Irish Studies, 13 (Eagrán Gaeilge), 197–214.
 • Coilféir, M. 2016b. ‘“Fuarchúiseach, Magúil, Míthrócaireach”?: An Raibiléiseachas i Litríocht na Gaeilge’. American Journal of Irish Studies, 13 (Eagrán Gaeilge), 179–196.
 • Costigan, A. t. B. & S. Ó Curraoin 1987. De Ghlaschloich an Oileáin: Beatha agus Saothar Mháirtín Uí Chadhain. Indreabhán, Gaillimh: Cló Iar-Chonnachta.
 • Cronin, M. 2001. ‘It’s Time for Cré na Cille in English’. The Irish Times , 7 Aibreán 2001.
 • Cunnane, J. 1954. Léirmheas ar Cois Caoláire le Máirtín Ó Cadhain. The Furrow, 5(8), 532–533.
 • de Bhaldraithe, T. 1939. Léirmheas ar Idir Shúgradh agus Dáiríre le Máirtín Ó Cadhain. Cothrom Féinne.
 • de Bhaldraithe, T. 1974. ‘Litreacha Géibheannaigh’. Léirmheas ar As an nGéibhinn: Litreacha chuig Tomás Bairéad le Máirtín Ó Cadhain. Comhar, 33(2), 22–23.
 • de Brúch, A. 1981. ‘An Ghaeilge agus an Chathair’. The Crane Bag, 5(2), 12–17.
 • de Paor, L. 1986. Teicníocht agus Aigneolaíocht san Insint Liteartha: Anailís ar Mhúnlaí Teicníochta agus ar Mhúnlaí Tuisceana i dTeanga na hInste i nGearrscéalta Mháirtín Uí Chadhain. Ph.D., University College, Cork.
 • de Paor, L. 1987. ‘‘Ní fhéadfadh sí é a inseacht don tsagart …’’. The Irish Review (1986–), (2), 41–48.
 • de Paor, L. 1988. ‘Léacht Uí Chadhain: Máirtín Ó Cadhain: Scríbhneoir Nua-aimseartha Iar-Fhreudach’. Comhar, 47(2), 16–22.
 • de Paor, L. 1989. ‘Máirtín Ó Cadhain: Scríbhneoir Nua-Aimseartha Iar-Fhreudach’. In: Ó hAnluain, E. (eag.) Léachtaí Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 152–165.
 • de Paor, L. 1990. ‘Maxim Gorky, Máirtín Ó Cadhain agus Riastradh na Scéalaíochta’. Comhar, 49(12), 51–54.
 • de Paor, L. 1991. Faoin mBlaoisc Bheag sin: An Aigneolaíocht i Scéalta Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • de Paor, L. 1998. ‘An Scéalaíocht’. In: Ní Annracháin, M. & Nic Dhiarmada, B. (eagí.) Téacs agus Comhthéacs: Gnéithe de Chritic na Gaeilge. Corcaigh: Cló Ollscoile Chorcaí, 8–33.
 • de Paor, L. 2006a. ‘Cúrsaí Litríochta: Ceist, Cé Léifeadh Máirtín Ó Cadhain?’. Comhar, 66(11), 7–9.
 • de Paor, L. 2006b. ‘Cúrsaí Litríochta: Ceist, Cé Léifeadh Máirtín Ó Cadhain?’. Comhar, 66(12), 43–46.
 • de Paor, L. 2008. ‘Introduction: Introducing Máirtín Ó Cadhain’. The Canadian Journal of Irish Studies, 34(1), 10–17.
 • de Paor, L. 2014. ‘Irish Language Modernisms’. In: Cleary, J. (eag.) The Cambridge Companion to Irish Modernism. New York: Cambridge University Press, 161–173.
 • de Paor, L. 2018. ‘Irish literature in a Global Context’. Irish Literary Supplement, 37(2), 8.
 • Denvir, G. 1974. An Béaloideas i Saothar Cruthaitheach Gaeilge Mháirtín Uí Chadhain. M.A., An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.
 • Denvir, G. 1981. ‘An Béaloideas i nGearrscéalta Mháirtín Uí Chadhain’. Comhar, 40(1), 27–34.
 • Denvir, G. 1987a. Cadhan Aonair: Saothar Liteartha Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: An Cloćhomhar.
 • Denvir, G. 1987b. ‘Léacht Uí Chadhain: Ó Chill go Cré: Léamh ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain’. Comhar, 46(1), 22–31.
 • Denvir, G. 1987c. Anailís Chriticiúil ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Ph.D. Ph.D., University College, Cork.
 • Denvir, G. 1989. ‘Ó Chill go Cré’. In: Ó hAnluain, E. (eag.) Léachtaí Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 134–151.
 • Denvir, G. 1991. ‘Ál an Fhathaigh’. Comhar, 50(12), 22–24, 26–30, 32–36.
 • Denvir, G. 1992. ‘Finscéalta faoin Osnádúr i Nualitríocht na Gaeilge: Freagra a hAon ar pháipéar Nollaig Mhic Congáil’. Béaloideas, 60/6119–34.
 • Denvir, G. 1997a. ‘Ó Chill go Cré: Léamh ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain’. Litríocht agus Pobal: Cnuasach Aistí. Indreabhán, Gaillimh: Cló Iar-Chonnachta, 77–96.
 • Denvir, G. 1997b. ‘Peacaí an Fhíréin: Smaointeachas Mháirtín Uí Chadhain’. Litríocht agus Pobal: Cnuasach Aistí. Indreabhán, Gaillimh: Cló Iar-Chonnachta, 97–118.
 • Denvir, G. 1998. ‘Peacaí an Fhíréin: Smaointeachas Mháirtín Uí Chadhain’. In: Ó Háinle, C. (eag.) Criostalú: Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 53–86.
 • Denvir, G. 1999. ‘Réamhrá’. In: Prút, L. (eag.) Caithfear Éisteacht!: Aistí Mháirtín Uí Chadhain in Comhar. Baile Átha Cliath: Comhar, 11–32.
 • Denvir, G. 2007. ‘Cré na Cille: Béal Beo nó Béal Marbh?’. In: Ní Annracháin, M. (eag.) Saothar Mháirtín Uí Chadhain: Leachtaí Cholm Cille XXXVII. Maigh Nuad: An Sagart, 38–75.
 • Denvir, G. 2008. Léirmheas ar Cré na Cille (DVD) arna stiúradh ag Robert Quinn. Estudios Irlandeses, 222–225.
 • Denvir, G. & A. Ní Dhonnchadha 2000a. ‘Réamhrá’. Gearrscéalta an Chéid. Indreabhán, Gaillimh: Cló Iar-Chonnachta, 7–17.
 • Denvir, G. & A. Ní Dhonnchadha (eagí.) 2000b. Gearrscéalta an Chéid. Indreabhán, Gaillimh: Cló Iar-Chonnachta.
 • Dhiarmada, B., xed & N. ona 2008. ‘Utopia, Anti-Utopia, Nostalgia and Ó Cadhain’. The Canadian Journal of Irish Studies, 34(1), 53–57.
 • Dillon-Malone, A. 1981. ‘Homer in Hobnails’. Léirmheas ar Patterns, Eithne Strong; The Road to Brightcity, Máirtín Ó Cadhain; All the King’s Horses, Anthony C. West; Ether, Kathleen O’Driscoll; More Irish Short Stories, John B. Keane; The Peace-Seeker’s Tale, Claude Cockburn. Books Ireland, (59), 233–235.
 • Dobbins, G. 2010. Lazy Idle Schemers: Irish Modernism and the Cultural Politics of Idleness. Dublin: Field Day Publications.
 • Dobbins, G. J. 2002. Lazy Idle Schemers: Decolonization, Modernism and the Cultural Politics of Idleness in Twentieth-Century Ireland. 3082794 Ph.D., Duke University.
 • Ferriter, D. 2004. The Transformation of Ireland 1900–2000. London: Profile Books.
 • Finnegan, N. 2016. ‘Voice, Authority and the Destruction of Community in Cré na Cille (The Dirty Dust) by Máirtín Ó Cadhain and Pedro Páramo by Juan Rulfo’. In: Brennan, D. & Finnegan, N. (eagí.) Rethinking Juan Rulfo’s Creative World: Prose, Photography, Film. Cambridge: Legenda, 162–185.
 • Foster, J. W. (eag.) 2006. The Cambridge Companion to the Irish Novel. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gan ainm. 1971. ‘Prósaire Eorpach’. Comhar, 30(10), 4
 • Gan ainm. 1971. ‘Gearrscéalaíocht Ghaeilge’. Comhar, 30(10), 3–4.
 • Gan ainm. 1980. ‘An tOireachtas’. Comhar, 39(10), 62–62.
 • Gan ainm. 1980. ‘Ómós R.T.É don Chadhnach?’. Comhar, 39(10), 60–61.
 • Gan ainm. 1980. ‘Eagarfhocal’. Comhar, 39(10), 3–3.
 • Gan ainm. 1980. ‘Máirtín Ó Cadhain: “Extremist”’. Comhar, 39(10), 33–33.
 • Gan ainm. 1980. Comhar, 39(10).
 • Gan ainm. 1980. ‘Máirtín, Stalin & Cúrsaí Eile’. Comhar, 39(10), 20–21.
 • Greene, D. 1950. ‘Talk of the Dead’. The Irish Times , 27 Bealtaine.
 • Greene, D. 1972. Writing in Irish Today. Cork: Mercier Press for the Cultural Committee of Ireland.
 • Groszewski, L. 2011. ‘Ról an Stoic in Cré na Cille’. Comhar, 71(4), 21–25.
 • Handy, A. & B. Ó Conchubhair (eagí.) 2014. The Language of Gender, Power and Agency in Celtic Studies. Dublin: Arlen House.
 • Hannan, R. 1990. ‘Dáimh Áite:Téama Leanúnach i Litríocht na Gaeilge’. Comhar, 49(5), 18–22.
 • Harrison, A. 1968. ‘Glór ‘Stoc na Cille’ Arís Chugainn’. Léirmheas ar An tSraith ar Lár le Máirtín Ó Cadhain. Feasta, 20(12), 19–23.
 • Harrison, A. 1990. ‘An tSraith ar Lár’. In: Ó Laighin, S. (eag.) Ó Cadhain i bhFeasta,. Baile Átha Cliath: Clódhanna Teoranta, 342–352.
 • Hehir, B. O. 1979. Léirmheas ar An tSraith Tógtha le Máirtín Ó Cadhain. World Literature Today, 53(1), 167.
 • Hickey, K. 2015. ‘Géaga Giniúna Ghearrscéalta an Chadhnaigh’. Léirmheas ar Máirtín Ó Cadhain: Rogha Scéalta arna roghnú ag Louis de Paor. Comhar, 75(2), 23–25.
 • Hughes, J. P. 1954. Léirmheas ar Cois Caoláire le Máirtín Ó Cadhain. Books Abroad, 28(4), 492–492.
 • Janoušek, H. 2018. ‘Máirtín agus Máirtín Eile’. Comhar, 78(3), ?
 • Jordan, J. (eag.) 1977. The Pleasures of Gaelic Literature. Dublin: Mercier.
 • Keefe, J. 1975. Léirmheas ar As an nGéibheann: Litreacha chuig Tomás Bairéad le Mairtin Ó Cadhain. Books Abroad, 49(1), 174.
 • Keefe, J. T. 1984. Churchyard Clay: A Translation of Cre na Cille [sic] by Mairtin O Cadhain [sic] with Introduction and Notes. Ph.D., University of California, Berkley.
 • Keefe, J. T. 1985. ‘The Graves of Connemara: Ireland’s Máirtín Ó Cadhain’. World Literature Today, 59(3), 363–373.
 • Kelly, M. G. 2013. ‘Parole et utopie: Paradigmes de la transition postcoloniale chez Ó Cadhain et Senghor’. Revue de littérature comparée, 348(4), 441–457.
 • Kiberd, D. 1972. ‘Meon na Ciontachta’. Irisleabhar Mhá Nuad.
 • Kiberd, D. 1979. ‘Writers in Quarantine? The Case for Irish Studies’. The Crane Bag, 3(1), 9–21.
 • Kiberd, D. 1981. ‘Editorial: The Irish Language’. The Crane Bag, 5(2), 4–6.
 • Kiberd, D. 1989. ‘Irish Literature and Irish History’. In: Foster, R. F. (eag.) The Oxford History of Ireland. Oxford: Oxford University Press, 230–281.
 • Kiberd, D. 1996. Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation. London: Vintage Books.
 • Kiberd, D. 2000a. ‘All the Dead Voices — Cré na Cille’. Irish Classics. London: Granta, 574–590.
 • Kiberd, D. 2000b. Irish Classics. London: Granta.
 • Kiberd, D. 2002a. Idir Dhá Chultúr. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • Kiberd, D. 2002b. ‘Cré na Cille: Ó Cadhain agus Beckett’. Idir Dhá Chultúr. 2na eag. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 241–260.
 • Kiberd, D. 2005. The Irish Writer and the World. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kilfeather, S. 2006. ‘The Gothic Novel’. In: Foster, J. W. (eag.) The Cambridge Companion to the Irish Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 78–96.
 • Mac Con Iomaire, L. 2016. ‘An Introductory Note’. Graveyard Clay: Cré na Cille: A Narrative in Ten Interludes. New Haven & London: Yale University Press and Cló Iar-Chonnacht, vii-xxxiii.
 • Mac an tSaoir, F. 1950. ‘Colún Léirmheasa: Cré na Cille’. Comhar, 9(4), 7–8, 30.
 • Mac an tSaoir, F. 1952a. ‘An Colún Léirmheasa: Máirtin Ó Cadhain’. Comhar, 11(5), 27–31.
 • Mac an tSaoir, F. 1952b. ‘An Colún Léirmheasa: Máirtin Ó Cadhain: An Dara hAlt’. Comhar, 11(6), 7–8, 13–14.
 • Mac an tSaoir, F. 1963. ‘Próslitríocht na Gaeilge’. Comhar, 22(6), 19–24.
 • Mac Aonghusa, C. 1967. Léirmheas ar An tSraith ar Lár le Máirtín Ó Cadhain. Comhar, 26(12), 25–34.
 • Mac Aonghusa, P. 1978. ‘Máirtín Ó Cadhain: Fear Cúise ar Bhealaí Conspóideacha’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 3. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 87–107.
 • Mac Aonghusa, P. 1983a. ‘Idir Shúgradh agus Dáiríre: Cuid de Ghreann an Chadhnaigh’. Gaillimh agus Aistí Eile. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 67–70.
 • Mac Aonghusa, P. 1983b. Gaillimh agus Aistí Eile. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar.
 • Mac Aonghusa, P. 1990. ‘Máirtin Ó Cadhain — Poblachtach agus Sóisialaí: ‘Más Marxach ar Mhódh mé…’’. Comhar, 49(10), 5–17.
 • Mac Aonghusa, P. 2003. ‘Máirtín Trodach as an gCnocán Glas’. Léirmheas ar Ag Samhlú Troda: Máirtín Ó Cadhain 1905–1970 le hAindrias Ó Cathasaigh. Comhar, 63(4), 16–17.
 • Mac Cába, É. 1970. ‘Ceiliúradh ar Anadh Bhriochta na hAislinge: ‘Ciumhais an Chriathraigh’ le Máirtín Ó Cadhain’. Comhar, 29(1), 23–25.
 • Mac Cóil, L. 1996. ‘Living Voices from the Grave’. The Irish Times , 28 Nollaig, p.9.
 • Mac Cóil, L. 1997. An Chritic Theoiriciúil agus an Nualitríocht. Ph.D., Trinity College, Dublin.
 • Mac Cóil, L. 1998. ‘Ealaín agus Gú-Eolaíocht’. In: Ó Háinle, C. (eag.) Criostalú: Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 8–33.
 • Mac Congáil, N. 1975. ‘Teideal an Ghearrscéil Sa Ghaeilge’. Comhar, 34(1), 19–22.
 • Mac Congáil, N. 1981. ‘Ó Cadhain agus an Gearrscéal’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 5. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 106–113.
 • Mac, G., Riobard 1964. ‘Léirmheas: Bás nó Beatha?’. Léirmheas ar Bás nó Beatha? le Saunders Lewis, arna aistriú go Gaeilge ag Máirtín Ó Cadhain. Comhar, 23(3), 35–37.
 • Mac Giolla Léith, C. 2004a. ‘Léacht Uí Chadhain: Athnuachan na Filíochta’. Comhar, 65(1), 16–21.
 • Mac Giolla Léith, C. 2004b. ‘Léacht Uí Chadhain: Athnuachan na Filíochta’. Comhar, 65(2), 17–20.
 • Mac Góráin, R. 1971. ‘Máirtín Ó Cadhain agus Polasaí Agóide’. Comhar, 30(8), 6–10.
 • Mahon, W. J. 1981. ‘Images of Deformity and Blemish in the Stories of Máirtín Ó Cadhain’. Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, 1159–168.
 • Mahony, C. H. 2018. ‘Irish Studies Around the World — 2017’. Estudios Irlandeses — Journal of Irish Studies, (13), 199.
 • Maxwell, N. 2016. ‘Translation’. Léirmheas ar Graveyard Clay / Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain, arna aistriú ag Liam Mac Con Iomaire agus Tim Robinson. Books Ireland, (368), 33–34.
 • Mc Cormack, W. J. 1972. ‘Mairtin Ó Cadhain as Folklorist: A Bibliographical Note’. Hermathena, (113), 35–39.
 • Mhac an tSaoi, M. 1953. ‘Léirmheas: Cois Caoláire’. Léirmheas ar Cois Caoláire le Máirtín Ó Cadhain. Comhar, 12(11), 19–19.
 • Mhac an tSaoi, M. 1955. ‘Scríbhneoireacht sa Ghaeilge Inniu’. Studies: An Irish Quarterly Review, 44(173), 86–91.
 • Mhac an tSaoi, M. 2008. ‘Cuimhne ar Mháirtín Ó Cadhain’. The Canadian Journal of Irish Studies, 34(1), 33.
 • Mícheál, B. 2014. ‘‘Dead Clay and Living Clay’: Máirtín Ó Cadhain’s Criticisms of the Work of the Irish Folklore Commission’. Approaching Religion, 4(1), 55–65.
 • Ní Annracháin, M. 1979. ‘An Bheirt Mhicil: An Coimhthíos Sóisialta i nGearrscéalta Mháirtín Uí Chadhain’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 4. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 207–214.
 • Ní Annracháin, M. 1980. ‘Ag Sméaracht i bhFásall’. Comhar, 39(10), 49–53.
 • Ní Annracháin, M. 1988. Léirmheas ar Cadhan Aonair: Saothar Liteartha Mháirtín Uí Chadhain le Gearóid Denvir. Comhar, 47(2), 29–30.
 • Ní Annracháin, M. 1991. Léirmheas ar An Dá Mháirtin le Diarmaid Ó Gráinne. Comhar, 50(6), 24–26.
 • Ní Annracháin, M. 1994. ‘An tSuibiacht Abú, An tSuibiacht Amú’. In: Ó Murchú, S., Ó Cearúil, M. & Mag Shamhráin, A. (eagí.) Oghma 6. Baile Átha Cliath: Foilseacháin Oghma, 11–22.
 • Ní Annracháin, M. 1998. ‘Máirtín Ó Cadhain, Ceist na mBan agus Ceisteanna Ban’. In: Ó Háinle, C. (eag.) Criostalú: Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 34–52.
 • Ní Annracháin, M. 2003. ‘Literature in Irish’. In: Hill, J. R. (eag.) New History of Ireland: 1921–84. Oxford: Oxford University Press.
 • Ní Annracháin, M. 2007a. ‘Athchuairt ar an Duibheagán: An Eagna i Saothar Literartha Mháirtín Uí Chadhain’. In: Ní Annracháin, M. (eag.) Saothar Mháirtín Uí Chadhain: Leachtaí Cholm Cille XXXVII. Maigh Nuad: An Sagart, 208–229.
 • Ní Annracháin, M. (eag.) 2007b. Saothar Mháirtín Uí Chadhain: Léachtaí Cholm Cille XXXVII. Maigh Nuad: An Sagart.
 • Ní Annracháin, M. 2014a. ‘Sneachta ar fud Éireann?’. In: Ní Úrdail, M. & Mac Giolla Léith, C. (eagí.) Mo Ghnósa Leas an Dáin: Aistí in Ómós do Mháirtín Ó Direáin. An Daingean: An Sagart, 1–26.
 • Ní Annracháin, M. 2014b. ‘Fuíoll Fuine agus Shrapnel: Scéalta Seachráin’. Léann: Iris Chumann Léann na Litríochta, 381–95.
 • Ní Annracháin, M. 2018. ‘Cré na Cille (1949)’. In: Doherty, R., Ó Conchubhair, B. & O’Leary, P. (eagí.) Úrscéalta na Gaeilge. An Spideál, Gaillimh: Cló Iar-Chonnacht, 75–96.
 • Ní Bhroin, V. A. 1988. ‘Cré na Cille mar Aoir’. In: Ó Fiannachta, P. (eag.) An Aoir: Léachtaí Cholm Cille XVIII. Maigh Nuad: An Sagart, 137–161.
 • Ní Chinnéide, M. 1999. ‘An tSraith á Ceangal’. Léirmheas ar Caiscín: Altanna san Irish Times arna chur in eagar ag Aindrias Ó Cathasaigh. Comhar, 58(3), 29–30.
 • Ní Chualáin, A. 2013. Siocracha Peaca: Téamaí an Chaidrimh agus an Ghnéis i Saothar Phádhraic Óig Uí Chonaire agus Mháirtín Uí Chadhain. Ph.D., Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
 • Ní Chualáin, A. 2015. ‘Feidhm na hAmhránaíochta agus an Damhsa i Luath-shaothar Mháirtín Uí Chadhain’. COMHARTaighde [Ar líne; deimhnithe 26ú Mí Feabhra 2019], 1.
 • Ní Dhiarmada, E. 1970. ‘An Coinníoll Daonna’. Irisleabhar Mhá Nuad.
 • Ní Dhonnchadha, A. 1981. An Gearrscéal sa Ghaeilge: 1898–1940. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar.
 • Ní Dhonnchadha, A. 1989. ‘Fáinne an Lae: Ceann d’Fhoinsí na hAthbheochana’. In: Ó hAnluain, E. (eag.) Léachtaí Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 70–91.
 • Ní Dhonnchadha, A. 2002. Idir Dhúchas agus Dualgas: Staidéar ar Charachtair Mhná sa Ghearrscéal Gaeilge, 1940–1990. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar.
 • Ní Dhonnchadha, A. & M. Nic Eoin 2012. ‘Ar an gCoigríoch: Migration and Identity in Twentieth-Century and Contemporary Irish-language Literature’. The Irish Review (1986–), (44), 60–74.
 • Ní Dhonnchadha, A. & M. Nic Eoin 2015. ‘Máirtín Ó Cadhain agus Foirm an Ghearrscéil: Litir ó Mháirtín Ó Cadhain chuig Seosamh Ó Duibhginn, Eanáir 1947’. Studia Hibernica, 41133–163.
 • Ní Ghairbhí, R. 2008. ‘I dTosach do bhí an Briathar: “Deacracht” Cré na Cille’. The Canadian Journal of Irish Studies, 34(1), 47–52.
 • Ní Mhuircheartaigh, É. 2008. ‘Marbhfháisc: An Béal Marbh in Cré na Cille’. Bliainiris 8. Ráth Chairn: Carbad, 103–131.
 • Ní Nuadháin, N. 1980. ‘Ar An Ardán’. Comhar, 39(10), 62–62.
 • Nic Dhiarmada, B. 2007. ‘Aspects of Utopia, Anti-utopia, and Nostalgia in Irish-Language Texts’. Utopian Studies, 18(3), 365–378.
 • Nic Dhiarmada, B. 2008. ‘Utopia, Anti-Utopia, Nostalgia and Ó Cadhain’. The Canadian Journal of Irish Studies, 34(1), 53–57.
 • Nic Eoin, M. 1981. ‘Éistear Le mo Ghlór! Caithfear Éisteacht …’. Nua-Aois, 845–59.
 • Nic Eoin, M. 1982a. An Litríocht Réigiúnach. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar.
 • Nic Eoin, M. 1982b. ‘An Litríocht Réigiúnach agus Forbairt an Nuaphróis’. Comhar, 41(4), 22–28.
 • Nic Eoin, M. 1992. Léirmheas ar Faoin mBlaoisc Bheag Sin: An Aigneolaíocht i Scéalta Mháirtin Uí Chadhain le Louis de Paor. Studia Hibernica, 26259–261.
 • Nic Eoin, M. 2005. Trén bhFearann Breac: An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Cois Life.
 • Nic Eoin, M. 2006. ‘Contemporary Prose and Drama in Irish: 1940–2000’. In: Kelleher, M. & O’Leary, P. (eagí.) The Cambridge History of Irish Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 270–316.
 • Nic Eoin, M. 2007. ‘Memoirs of a Dissident’. The Irish Review (1986–), (36/37), 163–165.
 • Nic Eoin, M. 2008. ‘Ó Cadhain, Kafka agus Litríocht Uirbeach na Gaeilge’. Irish Pages , 5(2), 183–195.
 • Nic Eoin, M. 2009. ‘Seanraí Béil na Gaeilge agus Tionscnamh na Nualitríochta’. In: Cronin, N., Crosson, S. & Eastlake, J. (eagí.) Anáil an Bhéil Bheo: Orality and Modern Irish Culture. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 229–240.
 • Nic Eoin, M. 2014a. ‘Cultural Engagement and Twentieth-Century Irish-language Scholarship’. In: Handy, A. & Ó Conchubhair, B. (eagí.) The Language of Gender, Power and Agency in Celtic Studies. Dublin: Arlen House, 181–222.
 • Nic Eoin, M. 2014b. ‘Athbheatha na nAmhrán [The Second Life of Song]: Traditional Song in Modern Gaeltacht Prose Writing’. In: Markey, A. & O’Connor, A. (eagí.) Folklore and Modern Irish Writing. Dublin: Irish Academic Press, 151–171.
 • Nic Eoin, M. 2015a. ‘Litríocht Mhionlaigh agus/nó Litríocht Dhomhanda?’. Comhar, 75(1), 18–22.
 • Nic Eoin, M. 2015b. ‘Litríocht Mhionlaigh agus/nó Litríocht Dhomhanda?’. Comhar, 75(2), 12–16.
 • Nic Eoin, M. 2015c. ‘Litríocht Mhionlaigh agus/nó Litríocht Dhomhanda?’. Comhar, 75(3), 19–22.
 • Nic Eoin, M. 2015d. ‘Litríocht Mhionlaigh agus/nó Litríocht Dhomhanda?’. Comhar, 75(4), 22–25.
 • Nic Eoin, M. 2016. ‘Cré na Cille: A Classic is Given a New Lease of Life’. The Irish Times , 9 Aibreán 2016.
 • Nic Pháidín, C. 1978a. ‘An Aoir i Litríocht na Gaeilge: MionSuirbhé’. Comhar, 37(4), 13–15.
 • Nic Pháidín, C. 1978b. ‘An Aoir i Litríocht na Gaeilge: MionSuirbhé’. Comhar, 37(5), 12–14.
 • Nic Pháidín, C. 1978c. ‘Cré na Cille mar Úrscéal Grinn’. Comhar, 37(7), 21–22.
 • Nic Pháidín, C. 1980. ‘Cré na Cille: Ealaín na Maireachtála’. Comhar, 39(10), 43–48.
 • Nic Pháidín, C. 1981. ‘Cré na Cille: Scéal Chaitríona’. Lasair, 211–17.
 • Ó Béarra, F. 2007. ‘Gaeilge Uí Chadhain’. In: Ní Annracháin, M. (eag.) Saothar Mháirtín Uí Chadhain: Leachtaí Cholm Cille XXXVII. Maigh Nuad: An Sagart, 103–130.
 • Ó Béarra, F. 2018. ‘Fuíoll Fuine (1969)’. In: Doherty, R., Ó Conchubhair, B. & O’Leary, P. (eagí.) Úrscéalta na Gaeilge. An Spideál, Gaillimh: Cló Iar-Chonnacht, 161–180.
 • Ó Braonáin, D. 2016. ‘Réamhrá’. Cré na Cille: Aithris i nDeich nEadarlúid. Indreabhán, Gaillimh: Cló Iar-Chonnacht.
 • Ó Briain, S. 2013. ‘Seachtrachas agus Inmheánachas in Cré na Cille’. In: Ó Baoill, D., Ó hAodha, D. & Ó Muraíle, N. (eagí.) Saltair Saíochta, Sanasaíochta agus Seanchais: A Festschrift for Gearóid Mac Eoin. Dublin: Four Courts Press, 274–284.
 • Ó Broin, B. 2006. ‘Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille: A Narratological Approach’. Irish University Review, 36(2), 280–303.
 • Ó Broin, B. 2008. ‘Racism and Xenophobia in Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille’. Studies: An Irish Quarterly Review, 97(387), 275–285.
 • Ó Broin, B. 2012. ‘Siombalachas, Teicníocht Liteartha, agus Teoiric in Idir Shúgradh agus Dáiríre le Máirtín Ó Cadhain’. New Hibernia Review / Iris Éireannach Nua, 16(3), 115–132.
 • Ó Broin, L. 1940. Léirmheas ar Idir Shúgradh agus Dáiríre le Máirtín Ó Cadhain; Oidhche i nGleann na nGealt le Ciarán Ó Nualláin; An t‑Ógánach Ceann-órdha le Peadar Ó Dubhda; Féilire na nÉan le Seán Mac Giollarnáth; Fabiola nó Éaglais na gCatacóm le Conchubhar Ó hArgáin; An Ollphéist le Niall Ó Domhnaill; Lisín le Séamus Ó Grianna; An tOileán Corghruanach le Mícheál Ó Catháin; Cinnirí Gaedhealacha na Críostaidheachta le L. S. Gógan. The Irish Monthly, 68(802), 222–225.
 • Ó Buachalla, B. 1967. ‘Ó Cadhain, Ó Céileachair, Ó Flaithearta’. Comhar, 26(5), 69–75.
 • Ó Cadhain, M. 2004. ‘Short Story: The Year 1912’. Irish Pages , 2(2), 255–267.
 • Ó Cadhain, S. 2005. ‘Beathaisnéis: Cathain a Rugadh Máirtín Ó Cadhain?’. Comhar, 65(2), 16.
 • Ó Cadhla, S. 2008. ‘The Gnarled and Stony Clods of Townland’s Tip: Máirtín Ó Cadhain and the “Gaelic” Storyteller’. The Canadian Journal of Irish Studies, 34(1), 40–46.
 • Ó Caoimh, I. 1991a. ‘An tAthrá mar Ghléas Liteartha’. Comhar, 50(3), 36–40.
 • Ó Caoimh, I. 1991b. ‘An tAthrá mar Ghléas Liteartha’. Comhar, 50(4), 28–30.
 • Ó Caoimh, I. 2015. ‘Saoradh na bhFocal: Máirtín Ó Cadhain agus an Todhchaíochas’. In: Ní Úrdail, M., Nic Congáil, R., Nic Eoin, M., Ó Liatháin, P. & Uí Chollatáin, R. (eagí.) Litríocht na Gaeilge ar Fud an Domhain. Imleabhar II: Critic, Cultúr agus Comhthéacs Comhaimseartha. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 101–124.
 • Ó Caoimh, I. 2016. ‘An Béal Beo a gCaithfear Éisteacht Leis’. Comhar, 76(4), 20–22.
 • Ó Catháin, S. 1949. Léirmheas ar An Braon Broghach le Máirtín Ó Cadhain. The Irish Monthly, 77(911), 244–244.
 • Ó Cathasaigh, A. 2002a. Ag Samhlú Troda: Máirtín Ó Cadhain 1905–1970. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • Ó Cathasaigh, A. 2002b. ‘Máirtín Ó Cadhain agus an Scéal ar Lár’. Comhar, 62(12), 28–31.
 • Ó Cathasaigh, A. 2005. Daol na Réabhlóide: Poblachtachas agus Sóisalachas i Smaointeoireacht Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • Ó Cathasaigh, A. 2008. ‘A Vision to Realise: Ó Cadhain’s Politics’. The Canadian Journal of Irish Studies, 34(1), 18–27.
 • Ó Cathasaigh, A. 2014. ‘Ó Cadhain agus Réabhlóid na hIntinne ’. Feasta, 67(4), ?
 • Ó Cathasaigh, A. (eag.) 1998. Caiscín: Altanna san Irish Times. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • Ó Ciaruáin, U. 1971. ‘Cadhain a Chuireadh Thar Maoil’. Comhar, 30(10), 22–26.
 • Ó Cionnaith, P. 1985. An Áiféis agus an Aoir i bPrós Gaeilge na Linne Seo. Tráchtas M.A., Coláiste Phádraig, Maigh Nuad.
 • Ó Cionnaith, P. 1988. ‘An Áiféis agus an Aoir sa Nua-Litríocht’. In: Ó Fiannachta, P. (eag.) An Aoir: Léachtaí Cholm Cille XVIII. Maigh Nuad: An Sagart, 108–136.
 • Ó Conaire, B. 1976. ‘An Cadhnach agus a Shaothar’. Léirmheas ar Máirtín Ó Cadhain: Clár Saothair le hAlan Titley. Comhar, 35(8), 13–16.
 • Ó Conchubhair, B. 2005. ‘The Novel in Irish since 1950: From National Narrative to Counter-Narrative’. The Yearbook of English Studies, 35,212–231.
 • Ó Conchubhair, B. 2014. ‘What Happened to Literary Modernism in the Irish-Language Short Story?’. In: D’hoker, E. & Eggermont, S. (eagí.) The Irish Short Story: Traditions and Trends. Bern: Peter Lang.
 • Ó Conchubhair, B. 2015a. ‘Ceist Chigilteach na Canóna’. Comhar, 75(6), 18–20.
 • Ó Conchubhair, B. 2015b. ‘Úrscéalta Gaeilge an Fichiú hAois’. Comhar, 75(7), 14–17.
 • Ó Conchubhair, B. 2015c. ‘Cré na Cille: Mangairí Smut na bhFoinsí Inspioráide’. In: Ní Úrdail, M., Nic Congáil, R., Nic Eoin, M., Ó Liatháin, P. & Uí Chollatáin, R. (eagí.) Litríocht na Gaeilge ar Fud an Domhain. Imleabhar II: Critic, Cultúr agus Comhthéacs Comhaimseartha. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 67–100.
 • Ó Conchubhair, B. 2016a. ‘Greann na Gaeilge: Téacsanna, Tuiscintí agus Teoiricí’. American Journal of Irish Studies, 13 (Eagrán Gaeilge), 215–236.
 • Ó Conchubhair, B. 2016b. ‘Irish Cultural Humor: Cultural Compensation and Discourse Processing’. American Journal of Irish Studies, 13 (Eagrán Gaeilge), 237–259.
 • Ó Conchubhair, B. & P. O’Leary 2015. ‘The Canon in Irish Language Fiction’. Dublin Review of Books, 68. [Ar fáil ar líne; deimhnithe 26ú Mí Feabhra 2019.
 • Ó Corcora, D. 1950. ‘Cré na Cille’. Léirmheas ar Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain. Feasta, 3(4), 14–15.
 • Ó Corcora, D. 1990. ‘Cré na Cille’. In: Ó Laighin, S. (eag.) Ó Cadhain i bhFeasta,. Baile Átha Cliath: Clódhanna Teoranta, 328–333.
 • Ó Corráin, A. 1988. ‘Grave Comedy: A Study of Cré na Cille by Máirtín Ó Cadhain’. Anglo-Irish and Irish Literature: Aspects of Language and Culture. Proceedings of the Ninth International Congress of the International Association for the Study of Anglo-Irish Literature, held at Uppsala University, 4–7 August 1986. Stockholm: University of Uppsala, 143–148.
 • Ó Cruaidhlaoich, D. 1969. ‘Comhrac Díse’. Irisleabhar Mhá Nuad, ?(?), ?
 • Ó Crualaoich, G. 1981. ‘Domhan na Cille agus Domhan na Bréige’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 5. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 80–86.
 • Ó Crualaoich, G. 1988. ‘Léacht Uí Chadhain, 1988: Máirtín Ó Cadhain agus Dioscúrsa na Gaeilge’. Comhar, 47(12), 12–21.
 • Ó Crualaoich, G. 1989. ‘Máirtín Ó Cadhain agus Dioscúrsa na Gaeilge’. In: Ó hAnluain, E. (eag.) Léachtaí Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 166–180.
 • Ó Curraoin, S. 1995. ‘An Cat as an Mála’. Comhar, 54(11), 28–29.
 • Ó Dálaigh, T. 1966. ‘Cré na Cille’. Irisleabhar Muighe Nuadhat, ?(?), ?
 • Ó Dochartaigh, L. 1975. ‘Drámaíocht na Cille’. Feasta, Iúil 13–16.
 • Ó Dochartaigh, L. 1985. ‘Léacht Uí Chadhain: Cúis na Gaeilge: Cúis ar Strae’. Comhar, 44(12), 12–14.
 • Ó Dochartaigh, L. 1986. ‘Léacht Uí Chadhain: Cúis na Gaeilge: Cúis ar Strae (Ar leanúint)’. Comhar, 45(1), 8–12.
 • Ó Doibhlin, B. 1971. ‘Agóid Dheireanach Mháirtín Ó Cadhain’. Léirmheas ar An tSraith dhá Tógáil le Máirtín Ó Cadhain. Comhar, 30(2), 11–14.
 • Ó Doibhlin, B. 1974. ‘Athléamh ar Chré na Cille’. Léachtaí Cholm Cille V: An Fichiú hAois. Maigh Nuad: An Sagart, 40–54.
 • Ó Doibhlin, B. 1992. ‘Athnuachan Mháirtín Uí Chadhain: An Farasbarr Neamhfhoilsithe’. Comhar, 51(12), 47–53.
 • Ó Doibhlin, B. 1995. ‘Réamhrá’. Athnuachan. Baile Átha Cliath: Coiscéim, v-xix.
 • Ó Doibhlin, B. 1997a. Aistí Critice agus Cultúir II. Béal Feirste: Lagan Press.
 • Ó Doibhlin, B. 1997b. ‘Athléamh ar Chré na Cille’. Aistí Critice agus Cultúir II. Béal Feirste: Lagan, 36–50.
 • Ó Doibhlin, B. 2009a. ‘Athnuachan agus Cré na Cille’. Aistí Critice agus Cultúir III. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 114–124.
 • Ó Doibhlin, B. 2009b. Aistí Critice agus Cultúir III. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • Ó Drisceoil, P. 1999. ‘Máirtín Ó Cadhain’. In: Mc Cormack, W. J. (eag.) The Blackwell Companion to Modern Irish Culture. Oxford: Blackwell, 433–434.
 • Ó Dubhthaigh, F. S. 1980. ‘Is mise Stoc na Cille… Éistear le mo ghlór. Caithfear éisteacht!’. Comhar, 39(10), 5–13.
 • Ó Dúshláine, T. 1991. ‘Tríocha Bliain ag Fás’. In: Ó Fiannachta, P. (eag.) An tÚrscéal sa Ghaeilge: Léachtaí Cholm Cille XXI. Maigh Nuad: An Sagart, 105–138.
 • Ó Dúshláine, T. 2007. ‘Fabhalscéal an Chadhnaigh: ‘Bhí Smaoine ag an gCapall …’’. In: Ní Annracháin, M. (eag.) Saothar Mháirtín Uí Chadhain: Leachtaí Cholm Cille XXXVII. Maigh Nuad: An Sagart, 76–102.
 • Ó Fiannachta, P. (eag.) 1991. An tÚrscéal sa Ghaeilge: Léachtaí Cholm Cille XXI. Má Nuad: An Sagart.
 • Ó Flaithearta, S. 2016. ‘Ag Tarraingt Cré na Cille as an Nua’. Comhar, 76(11), 16–18.
 • Ó Floinn, T. 1955a. ‘Úrscéalaíocht na Gaeilge’. Comhar, 14(4), 6–10.
 • Ó Floinn, T. 1955b. ‘Féachaint Romhainn’. Comhar, 14(8), 7–12.
 • Ó Gallchóir, A. 1978. ‘Turas ar an nGealchathair’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 3. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 83–86.
 • Ó Gaora, P. 1971. ‘Gruagach Grinn’. Comhar, 30(10), 28–30.
 • Ó Glaisne, R. 1971. ‘Máirtín Ó Cadhain: Fear Poiblí’. Comhar, 30(10), 16–21.
 • Ó Gráinne, D. 1990a. An Dá Mháirtín: Léargas Pearsanta agus Léirmheastóireacht Chriticiúil ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Comhar Teoranta.
 • Ó Gráinne, D. 1990b. ‘Gaiscíoch ón gCnocán Glas’. Comhar, 49(3), 19–22.
 • Ó Gráinne, D. 1990c. ‘An Braon Broghach: Guaim agus Smacht’. Comhar, 49(4), 28–30.
 • Ó Gráinne, D. 1990d. ‘Loitiméireacht’. Comhar, 49(5), 34.
 • Ó Gráinne, D. 1990e. ‘Cois Caoláire’. Comhar, 49(5), 30–34.
 • Ó Gráinne, D. 1990f. ‘An tSraith Ar Lár’. Comhar, 49(6), 31–34.
 • Ó Gráinne, D. 1990g. ‘Malrach an Chnocáin Ghlais (Bailéad Mháirtín Uí Chadhain)’. Comhar, 49(10), 18–20.
 • Ó Gráinne, D. 1995. ‘Máirtín Ó Cadhain is an Béaloideas’. Comhar, 54(11), 37–39.
 • Ó Háinle, C. 1966. ‘Mná i nGearrscéalta Mháirtín Uí Chadhain’. Irisleabhar Muighe Nuadhat, ?(?), ?
 • Ó Háinle, C. 1974. ‘Coimhlint Ghruama: Gnéithe de Shaothar Mháirtín Uí Chadhain’. Comhar, 33(7), 4–10.
 • Ó Háinle, C. 1978. Promhadh Pinn. Maigh Nuad: Sagart.
 • Ó Háinle, C. 1998a. ‘“Cúig mo Láimhe Dhéanta”’. In: Ó Háinle, C. (eag.) Criostalú: Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 119–153.
 • Ó Háinle, C. 1998b. ‘Jan Erik Rekdal, an Ghaeilge agus Cré na Cille’. In: Ó Háinle, C. (eag.) Criostalú: Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 100–104.
 • Ó Háinle, C. (eag.) 1998c. Criostalú: Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • Ó Háinle, C. 2002a. ‘Réamhrá an Eagarthóra’. Barbed Wire le Máirtín Ó Cadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim, v-xxix.
 • Ó Háinle, C. 2006. ‘Máirtín Ó Cadhain: Tríonóideach’. In: Ó hUiginn, R. & Mac Cóil, L. (eagí.) Bliainiris 6. Ráth Chairn, an Mhí: Carbad, 9–42.
 • Ó Háinle, C. 2007. ‘Ó Cadhain, an Rí Séamas II, Joyce agus Molly Bloom’. In: Ní Annracháin, M. (eag.) Saothar Mháirtín Uí Chadhain: Leachtaí Cholm Cille XXXVII. Maigh Nuad: An Sagart, 7–37.
 • Ó Háinle, C. 2008a. ‘Barbed Wire Mháirtín Uí Chadhain’. Scáthanna. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • Ó Háinle, C. 2008b. Scáthanna. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • Ó Háinle, C. 2009. ‘Máirtín Ó Cadhain’. In: Mc Guire, J. & Quinn, J. (eagí.) Dictionary of Irish Biography: From the Earliest Times to the Year 2002. Cambridge: Cambridge University Press, 136–138.
 • Ó Háinle, C. 2013a. ‘Ó Cadhain agus an Rí Séamas II, Joyce agus Molly Bloom, Beckett’. Ceann faoi Eite. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 92–116.
 • Ó Háinle, C. 2013b. ‘An Rótaraí in Cré na Cille’. Ceann faoi Eite. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 22–27.
 • Ó Háinle, C. 2013c. Ceann faoi Eite. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • Ó Háinle, C. 2014. ‘Gnéithe de Stór Focal Mháirtín Uí Chadhain’. Léann: Iris Chumann Léann na Litríochta, 327–52.
 • Ó Háinle, C. G. 2001. ‘Barbed Wire le Máirtín Ó Cadhain’. Comhar, 61(12), 19–25.
 • Ó Háinle, C. G. 2002b. ‘Sliocht Sleachta: Barbed Wire le Máirtín Ó Cadhain – Tuairisc Eagarthóra III’. Comhar, 62(2), 27–33.
 • Ó hAnluain, E. 1971. ‘Léargas Doilíosach: Gnéithe Áirithe De Ghearrscéalaíocht Mháirtín Uí Chadhain’. Comhar, 30(10), 10–15.
 • Ó hAnluain, E. 1990. ‘Irish Writing: Prose Fiction and Poetry 1900–1988’. In: Deane, S. (eag.) The Field Day Anthology of Irish Writing. Derry: Field Day, 814–935.
 • Ó hAnluain, E. 2008. ‘Íseal agus Uasal: Sracfhéachaint ar Ghnéithe de Scríbhneoireacht Mháirtín Uí Chadhain’. The Canadian Journal of Irish Studies, 34(1), 36–39.
 • Ó hAnluain, E. (eag.) 1989. Léachtaí Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar.
 • Ó hAodha, M. 2016. ‘Anthology’. Léirmheas ar Máirtín Ó Cadhain: Rogha Scéalta arna roghnú ag Louis de Paor. Books Ireland, (366), 48–49.
 • Ó Héalaí, P. 2009. ‘An Leabhar Eoin: Déabhóid agus Piseogacht’. In: Mac Craith, M. & Ó Héalaí, P. (eagí.) Diasa Díograise: Aistí i gCuimhne ar Mháirtín Ó Briain. Gaillimh: Cló Iar-Chonnachta, 365–385.
 • Ó Hehir, B. P. 1980. ‘Re-Grafting a Severed Tongue: The Pains (And Politics) of Reviving Irish’. World Literature Today, 54(2), 213–217.
 • Ó hÉigeartaigh, C. 1998. ‘Rí an Fhocail, Tiarna Teanga’. In: Ó Háinle, C. (eag.) Criostalú: Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 154–157.
 • Ó hÉigeartaigh, C. 2008. ‘Máirtín Ó Cadhain: Politics and Literature’. The Canadian Journal of Irish Studies, 34(1), 28–32.
 • Ó hEithir, B. 1973. Thar Ghealchathair Soir. Ní luaitear áit fhoilsithe: Cumann Merriman.
 • Ó hEithir, B. 1977a. ‘Cré na Cille’. In: Jordan, J. (eag.) The Pleasures of Gaelic Literature. Dublin: Mercier, 72–84.
 • Ó hEithir, B. 1977b. ‘Cnuasach Deiridh an Chadhnaigh’. Léirmheas ar An tSraith Tógtha le Máirtín Ó Cadhain. Books Ireland, (18), 222–222.
 • Ó hEithir, B. 1980. ‘Léacht: Máirtín Ó Cadhain, an Pholaitíocht agus an Ghaeilge’. Comhar, 39(12), 7–15.
 • Ó hEithir, B. 1989. ‘Máirtín Ó Cadhain: An Pholaitíocht agus an Ghaeilge’. In: Ó hAnluain, E. (eag.) Léachtaí Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 11–23.
 • Ó hUiginn, R. 2006. ‘Litreacha: Máirtín Ó Cadhain chuig Seosamh Dáibhéid, 19 Meán Fómhair 1951’. In: Ó hUiginn, R. & Mac Cóil, L. (eagí.) Bliainiris 6. Ráth Chairn, an Mhí: Carbad, 256–270.
 • Ó Laighin, S. 1980. ‘Nochtadh na Fírinne’. Comhar, 39(10), 15–18.
 • Ó Laighin, S. (eag.) 1990. Ó Cadhain i bhFeasta,. Baile Átha Cliath: Clódhanna Teoranta.
 • Ó Muirí, P. 2007. Léirmheas ar Dhá Scéal/Two Stories le Máirtín Ó Cadhain arna aistriú ag Louis de Paor, Mike Mc Cormack, agus Lochlainn Ó Tuairisg. Studies: An Irish Quarterly Review, 96(381), 108–110.
 • Ó Murchú, N. F. 1992. Máirtín Ó Cadhain: Nationalism and Equality. U095271 M.Eq.St., University College Dublin (Ireland).
 • Ó Murchú, S. 1980. ‘Nóta ar an Eagrán nua d’Idir Shúgradh is Dáiríre’. Comhar, 39(10), 41–42.
 • Ó Murchú, S. 1982. ‘An Chill agus a Chré: Scrúdú ar an nGreann in Cré na Cille’. Irisleabhar Mhá Nuad, 5–20.
 • Ó Neachtain, J. S. 2013. Ag Caint Linn fhéin. Indreabhán, Gaillimh: Cló Iar-Chonnacht.
 • Ó Néill, M. 1971. ‘Faoi Ghlas ag Gaeil’. Comhar, 30(10), 5–9.
 • Ó Néill, S. 1979. ‘Máirtín Ó Cadhain (?)’. In: Hogan, R. (eag.) Dictionary of Irish Literature. Dublin (?): Gill and Macmillan, ?
 • Ó Ríordáin, S. 1968. ‘Merriman: Cúirt an Mheán Oíche’. The Irish Times , 13 Meán Fómhair.
 • Ó Ríordáin, S. 1969. ‘Pictiúir Mháirtín Uí Chadhain’. The Irish Times , 24 Meán Fómhair.
 • Ó Ríordáin, S. 1970a. ‘Máirtín Mór Ó Cadhain’. The Irish Times , 5 Samhain.
 • Ó Ríordáin, S. 1970b. ‘Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca’. The Irish Times , 29 Aibreán.
 • Ó Ríordáin, S. 1970c. ‘Nualitríocht Chugainn as an nGaeltacht’. The Irish Times , 30 Iúil.
 • Ó Ríordáin, S. 1971a. ‘Útamáil Uí Chadhain’. The Irish Times , 10 Iúil.
 • Ó Ríordáin, S. 1971b. ‘Claonadh agus Claoine’. The Irish Times , 30 Deireadh Fómhair.
 • Ó Ríordáin, S. 1972. ‘Teanga na Gaeltachta’. The Irish Times , 27 Meitheamh.
 • Ó Ríordáin, S. 1973a. ‘Campa Géibhinn’. The Irish Times , 20 Deireadh Fómhair.
 • Ó Ríordáin, S. 1973b. ‘Priestly & Ó Corcora’. The Irish Times , 20 Eanáir.
 • Ó Ríordáin, S. 1974. ‘An Dá Aigne’. The Irish Times , 24 Lúnasa.
 • Ó Ríordáin, S. 1975. ‘Scríobh I’. The Irish Times , 11 Eanáir.
 • Ó Ríordáin, S. 1978a. ‘Útamáil Uí Chadhain’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 3. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 115–116.
 • Ó Ríordáin, S. 1978b. ‘Máirtín Mór Ó Cadhain’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 3. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 112–114.
 • Ó Ríordáin, S. 1978c. ‘Pictiúr Uí Chadhain’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 3. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 117–118.
 • Ó Ríordáin, S. & S. Ó Mórdha 1978. ‘Seán Ó Ríordáin ag Caint le Seán Ó Mórdha’. Scríobh 3. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 163–184.
 • Ó Saothraí, S. 1976. ‘Saothair an Chadhnaigh’. Léirmheas ar Idir Shúgradh agus Dáiríre le Máirtín Ó Cadhain. Books Ireland, (4), 94–95.
 • Ó Scolaí, D. 2008. ‘L’ombre d’Ó Cadhain sur les écrivains de langue gaélique’. The Canadian Journal of Irish Studies, 34(1), 34–35.
 • Ó Snodaigh, P. 1971. ‘Tús na Críostaíochta ag Ó Cadhain agus ag Hemmingway’. Feasta, (Lúnasa).
 • Ó Tuama, S. 1955. ‘Cré na Cille agus Séadna’. Comhar, 14(2), 7–29.
 • Ó Tuama, S. 1972. ‘A Writer’s Testament’. Ériu, 23242–248.
 • Ó Tuama, S. 1976. ‘The Other Tradition: Some Highlights of Modern Fiction in Irish’. In: Rafroidi, P. & Harmon, M. (eagí.) The Irish Novel in Our Time. Villeneuve-d’Ascq, Lille: Publications de l’Université de Lille III, 31–47.
 • Ó Tuama, S. 1978. ‘Samuel Beckett, Éireannach’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 3. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 37–41.
 • Ó Tuama, S. 1981. ‘Úrscéalta agus Faisnéisí Beatha na Gaeilge: Na Buaicphointí’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 5. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 148–160.
 • Ó Tuama, S. 1990a. ‘Tiomna Roimh Bhás’. Cúirt, Tuath agus Bruachbhaile: Aistí agus Dréachtaí Liteartha. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 102–109.
 • Ó Tuama, S. 1990b. ‘Samuel Beckett, Éireannach’. Cúirt, Tuath agus Bruachbhaile: Aistí agus Dréachtaí Liteartha. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 97–101.
 • Ó Tuama, S. 1995. ‘Some Highlights of Modern Irish Fiction’. Repossessions: Selected Essays on the Irish Literary Heritage. Cork: Cork University Press, 199–211.
 • Ó Tuama, S. 2008a. Aguisíní. Gaillimh & Baile Átha Cliath: Ionad an Léinn Éireannaigh & Coiscéim.
 • Ó Tuama, S. 2008b. ‘Nótaí Léirmheasa ar an bPrós Nua-aimsire’. Aguisíní. Gaillimh & Baile Átha Cliath: Ionad an Léinn Éireannaigh & Coiscéim, 59–90.
 • Ó Tuathaigh, G. 1989. ‘Máirtín Ó Cadhain: Stair agus Polaitíocht’. In: Ó hAnluain, E. (eag.) Léachtaí Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 47–69.
 • Ó Tuathaigh, G. 2002. Léirmheas ar Barbed Wire le Máirtín Ó Cadhain. Feasta, 55(7), 19–20.
 • Ó Tuathaigh, G. 2007. ‘Máirtín Ó Cadhain, An Stair agus an Pholaitíocht: Athmhacnamh’. In: Ní Annracháin, M. (eag.) Saothar Mháirtín Uí Chadhain: Leachtaí Cholm Cille XXXVII. Maigh Nuad: An Sagart, 166–207.
 • Ó Tuathail, S. 1998. ‘An Cadhnach, an Ghaeilge is an Pholaitíocht’. In: Ó Háinle, C. (eag.) Criostalú: Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 158–167.
 • O’Flaherty, E. 2006. ‘Unsentimental Realist’. Léirmheas ar Mairtín Ó Cadhain le Seán Ó Cualain agus Macdara Ó Curraoin; There Goes Cré na Cille le Breandán Ó hEithir. History Ireland, 14(6), 50–51.
 • O’Leary, P. 2010. Irish Interior: Keeping Faith with the Past in Gaelic Prose, 1940–1951. Dublin: University College Dublin Press.
 • O’Leary, P. 2015. ‘Noisy as the Grave’. Léirmheas ar The Dirty Dust: Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain, arna aistriú ag Alan Titley. Dublin Review of Books, 78. [Ar fáil ar líne; deimhnithe 26ú Mí Feabhra 2019.]
 • O’Leary, P. 2016. ‘We’re No Angels’. Léirmheas ar Graveyard Clay: Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain arna aistriú ag Liam Mac Con Iomaire agus Tim Robinson. Dublin Review of Books, 78. [Ar fáil ar líne; deimhnithe 26ú Mí Feabhra 2019.]
 • P.Ó.F. 1940. ‘Tiachóg Gaedhilge’. Ar Aghaidh, Meitheamh.
 • Póirtéir, C. 2017. ‘Leabhair idir Lámha’. Léirmheas ar An Nollaig Thiar, le Breandán Ó hEithir; Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain; An File le Mícheál Ó Siochrú; Bhuel, Scéalta Eile! le Liam Prút. Books Ireland, (376), 46–47.
 • Power, R. 1954. ‘A Review of Dúil by Liam Ó Flaithearta and of Cois Caoláire by Mairtín Ó Cadhain’. Léirmheas ar Dúil le Liam Ó Flaithearta agus ar Cois Caoláire le Máirtín Ó Cadhain. The Bell, XIX(2), 60–61.
 • Prút, L. (eag.) 1999. Caithfear Éisteacht!: Aistí Mháirtín Uí Chadhain in Comhar. Baile Átha Cliath: Comhar.
 • Prút, L. & V. U. Eachach (eagí.) 1997. Cion Fir: Aistí Thomáis Uí Fhloinn in Comhar. Comhar Teoranta.
 • Quinn, C. B. 1969. Léirmheas ar An tSraith ar Lár le Máirtín Ó Cadhain. Books Abroad, 43(4), 641–641.
 • Rekdal, J. E. 1998. ‘Ioruais a Chur ar Cré na Cille’. In: Ó Háinle, C. (eag.) Criostalú: Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 105–118.
 • Rekdal, J. E. 2007. ‘Aistriúchán mar Théacs’. In: Ní Annracháin, M. (eag.) Saothar Mháirtín Uí Chadhain: Leachtaí Cholm Cille XXXVII. Maigh Nuad: An Sagart, 157–165.
 • Riggs, P. 1992. Léirmheas ar Faoin mBlaoisc Bheag Sin le Louis de Paor. Comhar, 51(9), 27.
 • Riggs, P. 2006a. ‘An Litríocht: Idir Shúgradh agus Dáiríre: an Gearrscéal iar-Chadhnach Léacht Uí Chadhain 2005’. Comhar, 66(2), 7–8.
 • Riggs, P. 2006b. ‘An Litríocht: Idir Shúgradh agus Dáiríre: an Gearrscéal iar-Chadhnach Léacht Uí Chadhain 2005’. Comhar, 66(3), 10–12.
 • Riggs, P. & N. Vance 2005. ‘Irish Prose Fiction’. In: Cleary, J. & Connolly, C. (eagí.) The Cambridge Companion to Modern Irish Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 245–266.
 • Robinson, T. 2016. ‘On Translating Cré na Cille’. Graveyard Clay: Cré na Cille: A Narrative in Ten Interludes. New Haven & London: Yale University Press and Cló Iar-Chonnacht, vii-xxxiii.
 • Spailpín ar an Achréidh. 1950. ‘Cré na Cille’. Ar Aghaidh, 3 Aibreán.
 • Stewart, J. 1980. ‘M. Ó. C. agus M. Ó. G’. Comhar, 39(10), 31–32.
 • Titley, A. 1975a. ‘An Réamhrá’. Máirtín Ó Cadhain: Clár Saothair. Baile Átha Cliath: An Clóchmhar, 13–45.
 • Titley, A. 1975b. Máirtín Ó Cadhain: Clár Saothair. Baile Átha Cliath: An Clóchmhar.
 • Titley, A. 1977. Léirmheas ar An tSraith Tógtha le Máirtín Ó Cadhain. Comhar, 36(11), 20–21.
 • Titley, A. 1980. ‘Máirtin Ó Cadhain & Foirm an Ghearrscéil’. Comhar, 39(10), 34–40.
 • Titley, A. 1981a. ‘Litríocht na Gaeilge, Litríocht an Bhéarla agus Irish Literature’. In: Ó Mórdha, S. (eag.) Scríobh 5. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 116–139.
 • Titley, A. 1981b. ‘Contemporary Irish Literature’. The Crane Bag, 5(2), 59–65.
 • Titley, A. 1981c. ‘Máirtín Ó Cadhain (1906–1970): Cainteóir na Tréibhe’. Éire-Ireland: A Journal of Irish Studies, 16(3), 6–26.
 • Titley, A. 1981d. ‘Caiscín an Chadhnaigh’. Comhar, 40(6), 23.
 • Titley, A. 1981e. ‘Caiscín an Chadhnaigh: Cuid a Dó’. Comhar, 40(7), 23.
 • Titley, A. 1981f. ‘Caiscín an Chadhnaigh: Cuid a Trí’. Comhar, 40(8), 22–23, 30.
 • Titley, A. 1981g. ‘Léacht Uí Chadhain: Ag Déanamh Páipéir: Foinsí Ionsparáide an Chadhnaigh’. Comhar, 40(12), 34–42.
 • Titley, A. 1989. ‘Ag Déanamh Páipéir: Foinsí Ionsparáide an Chadhnaigh’. In: Ó hAnluain, E. (eag.) Léachtaí Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 24–46.
 • Titley, A. 1991a. ‘Mála an Éithigh’. In: Ó Fiannachta, P. (eag.) An tÚrscéal sa Ghaeilge: Léachtaí Cholm Cille XXI. Maigh Nuad: An Sagart, 184–206.
 • Titley, A. 1991b. An tÚrscéal Gaeilge. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar.
 • Titley, A. 1996a. Chun Doirne: Rogha Aistí. Belfast: Lagan Press.
 • Titley, A. 1996b. ‘Máirtín Ó Cadhain agus Foirm an Ghearrscéil’. Chun Doirne: Rogha Aistí. Belfast: Lagan Press, 117–127.
 • Titley, A. 1996c. ‘Caiscín an Chadhnaigh’. Chun Doirne: Rogha Aistí. Belfast: Lagan Press, 128–147.
 • Titley, A. 1998. ‘Faoi Scáil an Chadhnaigh’. In: Ó Háinle, C. (eag.) Criostalú: Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 87–99.
 • Titley, A. 2006. ‘The Novel in Irish’. In: Foster, J. W. (eag.) The Cambridge Companion to the Irish Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 171–188.
 • Titley, A. 2007. Twentieth Century Irish Prose. In: Ó Corráin, A. & Mac Mathúna, S. (eds.) Celtic Literatures In The Twentieth Century. The Centre for Irish and Celtic Studies at the University of Ulster, Coleraine: Languages of Slavonic Culture Moscow.
 • Titley, A. 2010a. Scríbhneoirí faoi Chaibidil. Baile Átha Cliath: Cois Life.
 • Titley, A. 2010b. ‘Máirtín Ó Cadhain’. Scríbhneoirí faoi Chaibidil. Baile Átha Cliath: Cois Life, 9–20.
 • Titley, A. 2011a. ‘The Writer and Agitator who was Máirtín Ó Cadhain’. Nailing Theses: Selected Essays. Belfast: Lagan Press, 278–299.
 • Titley, A. 2011b. Nailing Theses: Selected Essays. Belfast: Lagan Press.
 • Titley, A. 2011c. ‘The Irish Prose of the Twentieth Century’. Nailing Theses: Selected Essays. Belfast: Lagan Press, 218–240.
 • Titley, A. 2015. ‘Ó Cadhain’s Squabbling Corpses Revived in English’. The Irish Times , 30 Márta 2015.
 • Uí Éigeartaigh, B., M. Ó Cadhain & S. Ó hÉigeartaigh 1980. ‘A Chara …..’. Comhar, 39(10), 22–30.
 • Uí Laighléis, G. 2011. An Gúm agus an tAistriúchan Liteartha 1926–1956: Staidéar ar Thriúr Scríbhneoirí Iomráiteacha. Ph.D. Ph.D., Queen’s University, Belfast.
 • Uí Laighléis, G. 2017. Gallán an Ghúim: Caidreamh an Stáit le Scríbhneorí na Gaeilge: Máirtín Ó Cadhain, Seosamh Mac Grianna agus Seán Tóibín. Baile Átha Cliath: Coiscéim.
 • uí Ógáin, R. 2007. ‘Máirtín Ó Cadhain agus Saol an Bhéaloidis’. In: Ní Annracháin, M. (eag.) Saothar Mháirtín Uí Chadhain: Leachtaí Cholm Cille XXXVII. Maigh Nuad: An Sagart, 131–156.
 • Vahey, L. 2012. Curadhmhíreanna Créúla Craicneacha: Cúirt an Mheon-Oíche, Cré na Cille agus Aeistéitic Dhúchasach na Gaeilge. M.A., Tráchtas M.A.: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
 • Vance, N. 2002. Irish Literature since 1800. London: Longman.
 • Welch, R. 1993a. Changing States: Transformation in Modern Irish Writing. London and New York: Routledge.
 • Welch, R. 1993b. ‘Máirtín Ó Cadhain: ‘Repossessing Ireland’’. Changing States: Transformation in Modern Irish Writing. London and New York: Routledge, 147–160.
 • Welch, R. 1996a. ‘Cré na Cille’. In: Welch, R. (eag.) The Oxford Companion to Irish Literature. Oxford: Oxford University Press, 119.
 • Welch, R. 1996b. ‘Máirtín Ó Cadhain’. In: Welch, R. (eag.) The Oxford Companion to Irish Literature. Oxford: Oxford University Press, 405–406.

Tá Iontaobhas Uí Chadhain fíorbhuíoch den údar as ucht a chead an liosta seo a fhoilsiú.